działka

Jak zagospodarować działkę?

Wbrew powszechnemu mniemaniu, że działka musi być modelowa i na miarę naszych oczekiwań, nawet niedogodnie usytuowane tereny można zręcznie zagospodarować. Przekonaj się jak można efektownie zagospodarować działkę.

Jak zagospodarować działkę wokół domu?

 

To bardzo istotny element, który powinien odbyć się jeszcze przed wybudowaniem domu. Szczególnie na małych działkach, gdzie każdy metr się liczy, nie należy zapomnieć o planie wykorzystania działki.

Co należy zrobić?

  • Rozpoznać wszystkie zalety i uwarunkowania działki, np. geometria, odkształcenia, różnice poziomów
  • Przeanalizować układ domów sąsiednich, dzięki czemu można uniknąć np. posadzenia dwóch drzew w niedalekiej odległości
  • Przewidywać zmiany, które mogą nastąpić w niewielkiej odległości od naszej działki. Jeśli w pobliżu znajduje się niezagospodarowane terytorium, można przypuszczać, że powstanie na nim dom. Dlatego też należy rozważyć czy nawet szkodliwe działania sąsiada nie obniżą standardu życia na własnym terenie
  • Dopasować działkę do projektu domu. Podzieli on bowiem działkę na część frontową (strefę wejścia i wjazdu), tylną (zasłoniętą od frontu) oraz boczną. Trzeba zadbać by każda z nich spełniała funkcje dopasowane do domu oraz odpowiednie do swojej ekspozycji słonecznej. Jeśli np. strefa frontowa jest zwrócona w kierunku południa, warto to wykorzystać i zaplanować tam ogród. W pozostałych przypadkach, należałoby rozważyć dziedziniec wejściowy z podjazdem
  • Wykorzystać wolnostojący garaż. Można nim osłonić bok od frontu, tak by utworzyło się patio. Ściany garażu znajdującego się z tyłu działki podkreślą ogród
  • Zaplanować strefę gospodarczą. Będzie to miejsce na narzędzia i sprzęty ogrodowe
  • Sprawdzić plan w przestrzeni, czyli wyobrażenie i wydeptanie w terenie miejsc, które będą wygospodarowane na działce

 

Ważne zasady zagospodarowania działki

 

Projekt zagospodarowania działki musi być sporządzony przez geodetę na aktualnej mapie geodezyjnej. To dokument zawierający istniejące już obiekty i instalacje na terenie działki. Naniesione zmiany dotyczące uzbrojenia terenu (m.in. sieci wodociągowej czy kanalizacyjnej), muszą zostać uzgodnione, w dalszym procesie projektowym, w ZUDP (Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej).

Projekt zagospodarowania działki obejmuje określenie granic, usytuowanie, obrys, układy istniejących i planowanych obiektów, sieci uzbrojenia, sposób odprowadzania ścieków, układ komunikacyjny, układ zieleni. W projekcie trzeba też wskazać charakterystyczne elementy, ich wymiary i odległości od sąsiednich terenów. Nie należy zapominać o ogrodzeniu i miejscu na składowanie odpadów.

Projekt powinien być opracowany na podstawie wytycznych zawartych w decyzji o warunkach zagospodarowania terenu.

Pomoc architekta

 

 

Projekt zagospodarowania działki to w dużej mierze dokument techniczny, który dotyczy: usytuowania budynku, zaopatrzenia w media, rozwiązania dojazdów. Warto jednak zaczerpnąć porady architekta, który pomoże stworzyć projekt zgodny z aktualnymi przepisami. Te podstawowe uregulowania prawne dotyczące zagospodarowania działki (zwłaszcza warunków technicznych) znajdują się w II dziale Rozporządzenia Ministra Infrastruktury. Są to m.in. : normy przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej czy poprawne odległości od granic sąsiedniej działki. Ponadto, wykwalifikowany architekt może udzielić porady, jak m.in.:

  • Stworzyć przemyślaną kompozycję działki
  • Uwzględnić w projekcie zagospodarowania działki charakter otoczenia budynku i ogrodu

Należy również pamiętać, że jakiekolwiek niedomówienia formalne czy techniczne przedłużą proces projektowy a co za tym idzie – czas na złożenie dokumentów do pozwolenia na budowę.

 

 

Monika Dańczyszyn