eko dom

Ekologiczne osiedle

Osiedle proekologiczne to pojęcie szeroko rozumiane, które obejmuje wiele zjawisk we współczesnym budownictwie. W Europie buduje się coraz więcej obszarów mieszkalnych, które są przyjazne dla środowiska. Charakteryzuje je przede wszystkim duża ilość zieleni…

Co to jest ekologiczne osiedle?

 

Osiedle ekologiczne oznacza, że dane osiedle jest przyjazne wobec środowiska i krajobrazu. Ważna jest więc holistyczna ocena wpływu danego układu urbanistycznego, zarówno na etapie projektowania, jak i realizacji.  Myśl ekologiczna przyświeca także rozwojowi tzw. miastom ekologicznym, mniej popularnym w Europie. Przykładem jest miasto położone w Korei – Gwanggyo Power Centre.

Idea osiedli ekologicznych narodziła się w Skandynawii, stamtąd trafiła do Europy Zachodniej, także do Polski. Podstawową zasadą ukształtowania ekologicznej osady jest stworzenie warunków do lokalnego krążenia i wymiany wszelkich dóbr: energii, wody, żywności, wszelkich materiałów i produktów po to, aby zminimalizować ilość energii i surowców dostarczanych z zewnątrz. Dzięki temu, koszty utrzymania są o wiele niższe. Dąży się do ograniczenia poboru energii z niekonwencjonalnych źródeł na rzecz energii słonecznej, powietrznej, wodnej lub z gleby. W osiedlu ekologicznym liczy się także aspekt życia publicznego i socjalnego. Mieszkańcy mają brać udział w podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących osiedla.

 

Jak powstają ekologiczne osiedla?

Aby osiedle mogło zostać uznane za ekologiczne, musi spełniać następujące kryteria:

  • Lokalizacja: musi znajdować się poza obszarami prawnie chronionymi. Właściwy dobór lokalizacji to także zachowanie istniejących powiązań ekologicznych, ochrona terenów podmokłych przed zabudową i zabezpieczenie cennych krajobrazów. Należy uwzględnić, m.in. roślinność i warunki wodne
  • Struktura przestrzenna: wyraźne granice oznaczające początek osiedla (m.in. bramy wjazdowe), zabudowa niska lub średniowysoka. Podstawą osiedla ekologicznego jest zieleń, przestrzenie publiczne, harmonijnie wpisanie w krajobraz
  • Struktura funkcjonalna: osiedle ekologiczne musi być podzielone na strefy: publiczną, półpubliczną i prywatną. Priorytetem jest również komunikacja piesza i rowerowa – ograniczenie i optymalizacja komunikacji samochodowej. Osiedle ekologiczne ma być elementem ekosystemu – o minimalnym wpływie na otoczenie. Na ekologicznych osiedlach powinny dominować samochody o napędzie elektryczny, dlatego też konieczna jest obecność dobrze rozbudowanej infrastruktury stacji ładowania samochodów elektrycznych.
  • Forma architektoniczna: osiedla ,,low-tech” – tradycyjne w formie i technologiach, osiedla ,,high-tech” – nowoczesne w formie i stosowanych technologiach
  • Technologie ekologiczne: wyznaczanie stosownego obszaru na m.in. oczyszczalnie ścieków czy farmy wiatrowe.

Ekologiczne osiedla w Polsce

W dobie postępującej ekologii, Polska idzie z duchem czasu i mają powstawać osiedla sprzyjające naturalnemu środowisku.  Inwestycja proekologiczna planowana jest, m.in. niedaleko Wrocławia – we wsi Przezdrowice, gdzie maja zostać zbudowane domki z gliny – to tani i łatwy w utrzymaniu materiał. Podobne projekty powstały już w Niemczech czy we Francji.

Osiedle zasilane alternatywnymi źródłami energii istnieje w Woli Kopcowej, gdzie w pięciu domach jednorodzinnych użyto pompy ciepła, zamiast tradycyjnego ogrzewania. Wykorzystuje ona naturalną różnicę temperatur między wodami gruntownymi a powierzchnią. Ponadto, planowane jest oświetlenie tego osiedla, które ma być zasilane energią słoneczną.

W szerszej perspektywie, mieszkańcy takich osiedli oszczędzają wydobywane surowce, a co za tym idzie rachunki za zużycie energii elektrycznej oraz czynsz.

 

Monika Dańczyszyn