geodezyjny podział działek

Na czym polega podział nieruchomości?

Podział nieruchomości to jedna z podstawowych, a zarazem najbardziej złożonych usług świadczonych przez biura geodezyjne. W jego wyniku działka zostaje podzielona na mniejsze grunty. Wyjaśniamy, w jakim celu się go wykonuje i jak przebiega procedura podziału nieruchomości.

Jak przebiega podział nieruchomości?

Podział nieruchomości polega na wydzieleniu z niej mniejszych części działki oraz określeniu granic między nimi. Najczęściej dokonuje się go, aby użytkowanie działki było dla jej właściciela dogodniejsze.

Pierwszym etapem podziału danej nieruchomości jest pobranie przez jej właściciela wypisu z MPZG – Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Zawiera on spis wszystkich terenów rolnych i leśnych, a także obszarów, które zostały przeznaczone pod budowę dróg, domów, czy też inwestycje rekreacyjne w danym mieście.

Właściciel działki przed przystąpieniem do prac mających na celu podział nieruchomości, zobowiązany jest również do złożenia w urzędzie gminy odpowiedniego wniosku. Powinien dołączyć do niego dokument, który potwierdza tytuł własności nieruchomości, wstępny projekt jej podziału, wypis z katastru nieruchomości, a także mapę z projektem podziału. Urzędnicy wnikliwie przeanalizują otrzymane dokumenty i na ich podstawie wydadzą opinię na temat wstępnego projektu podziału naszej działki. Przed podjęciem ostatecznej decyzji zostanie również rzetelnie zbadany cel podziału nieruchomości i sposób, w jaki nowe działki będą użytkowane przez nas w przyszłości. Jeśli opinia wydana przez uprawnione osoby będzie dla nas korzystna, możemy przystąpić do dalszych działań.

Na kolejnym etapie procedury należy skorzystać z usług biura geodezyjnego. Warto jednak zwrócić uwagę na to, by wybrany przez nas geodeta posiadał odpowiednie uprawnienia. W tym przypadku wymagane są uprawnienia do dokonywania rozgraniczeń i podziałów nieruchomości, a także sporządzania dokumentacji do celów prawnych. Jeśli upewnimy się, że dany geodeta ma odpowiednie kwalifikacje, możemy zlecić mu wykonanie projektu podziału działki. Sporządzi go dla nas w oparciu o dostępną dokumentację – odszuka i określi granice naszej nieruchomości, a następnie wyznaczy granice nowych działek w terenie. Po wykonaniu projektu podziału przedstawi go do akceptacji właścicielowi dzielonej nieruchomości oraz osobom, których działki znajdują się w jej sąsiedztwie. Jeśli nikt nie będzie widział żadnych przeciwwskazań, aby wprowadzić te zmiany w życie, geodeta wykona protokół z przejęcia granic i sporządzi odpowiednią dokumentację, którą następnie złoży w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Po wykonaniu przez geodetę wymaganych prac, należy po raz kolejny złożyć wniosek o podział nieruchomości, dołączając do niego dokumenty przez niego sporządzone. Po dopełnieniu wszelkich formalności pozostaje czekać na ostateczną decyzję. Jeśli uprawniony organ orzekanie ją na naszą korzyść, możemy wprowadzić określone zmiany na naszej nieruchomości, a także złożyć wpisy w księdze wieczystej.

Z usług jakiego biura geodezyjnego warto skorzystać?

Mieszkańcy Gliwic lub sąsiednich miast, którzy rozważają przeprowadzenie podziału nieruchomości, powinni skorzystać z usług biura Wektor Geodezja z Tarnowskich Gór. Oferuje ono szeroką gamę usług geodezyjnych, takich jak m.in. podział nieruchomości, tyczenie budynków, rozgraniczanie nieruchomości, a także przygotowywanie map do celów projektowych.

Biuro Wektor Geodezja wyróżnia na tle konkurencji wieloletnie doświadczenie w pracach geodezyjnych, precyzja i rzetelność, a także atrakcyjne warunki cenowe. Specjaliści pracujący w tym biurze geodezyjnym posiadają odpowiednie uprawnienia zawodowe, które umożliwiają im świadczenie różnorodnych usług geodezyjnych. Każde zlecenie jest realizowane terminowo, z zachowaniem wysokich standardów jakości.